Varstvo osebnih podatkov

Podjetje CR CENTER trgovina in gostinske storitve, d.o.o. deluje v skladu z veljavno zakonodajo – Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). V maju 2018 so bile sprejete uskladitve, da še naprej zagotavljamo zakonsko določen nadzor nad vašimi osebnimi podatki. V nadaljevanju navajamo podrobnosti o namenu pridobljenih podatkov in kako se ti podatki uporabljajo ter kako lahko posamezniki uveljavljajo svoje pravice. V sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavljamo pravico, da posameznik od upravljavca osebnih podatkov (podjetje CR CENTER trgovina in gostinske storitve, d.o.o., Rimska cesta 35, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, mail: info@omnjom.si) kadarkoli zahteva dostop do naslednjih informacij.

Vrste osebnih podatkov, namen in pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vrste osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali na podstrani Kontakt, podjetje hrani za namen posredovanja podatkov glede storitev iz naše ponudbe in za pripravo ponudbe. Za posredovanje podatkov potrebujemo vaše ime in priimek ter elektronski naslov. Posredovanje teh podatkov je prostovoljno, kar pomeni, da vaše osebne podatke zbiramo le, če nam jih posredujete preko spletnega obrazca – s prostovoljnim klikom na ‘Pošlji’ vaše sporočilo postane dokument s pravno podlago za obdelavo podatkov. Po oddanem povpraševanju imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov – vpogled in njihovo prepisovanje. Zagotavljamo vam, da vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete preko spletnega obrazca, hranimo in obdelujemo zgolj za namen posredovanja ponudbe. Naveden elektronski naslov se ne uporablja za pošiljanje promocijskih elektronskih sporočil. Podjetje CR CENTER trgovina in gostinske storitve, d.o.o.osebne podatke varuje skladno z veljavno zakonodajo, osebni podatki so uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani, prav tako podjetje vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam. Imate pa pravico do prenosljivosti podatkov (prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu); kadarkoli lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov ali dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov; kadarkoli lahko zahtevate omejitve obdelave – če oporekate točnosti podatkov (za obdobje, ki upravljavcu osebnih podatkov omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov); če je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov; če upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; če vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaši osebni podatki, ki jih oddate preko spletnega obrazca za povpraševanje, se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani. V primeru podane zahteve po izbrisu osebnih podatkov ali po prenehanju potrebe po vodenju podatkov oz. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se vaši osebni podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo iz naše evidence. Kadarkoli lahko zahtevate izbris vseh osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (razen v primerih, ko bi jih podjetje CR CENTER trgovina in gostinske storitve, d.o.o. potrebovalo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov).

Uporabniki osebnih podatkov

Vaše podatke shranjujemo v obliki ponudbe (predračun) v centralnem poslovnem programu. Računalniški sistemi, ki jih uporabljamo, so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni proti nenamernemu in nezakonitemu dostopu, spreminjanju, razkritju ali razširjanju podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo in uničenjem osebnih podatkov. V okviru zakonskih pristojnosti se osebni podatki razkrivajo osebam v podjetju, ki dostopajo do centralnega poslovnega programa zaradi namena izpolnitve vašega povpraševanja, ponudnikom poštnih storitev in ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju. V nobenem primeru navedeni uporabniki vaših osebnih podatkov ne obdelujejo za lastne namene.
Zahteve glede uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko posameznik v pisni obliki naslovi na upravljavca osebnih podatkov – podjetje CR CENTER trgovina in gostinske storitve, d.o.o., Rimska cesta 35, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, ali na elektronski naslov info@omnjom.si. Za potrebe identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki si podjetje CR CENTER trgovina in gostinske storitve, d.o.o. pridružuje pravico do zahteve dodatnih podatkov za identifikacijo, ukrepanje pa lahko zavrne zgolj v primeru, ko dokaže, da ne more zanesljivo identificirati posameznika, ki sproži postopek uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki. Podjetje CR CENTER trgovina in gostinske storitve, d.o.o.se zavezuje, da bo vsak zahtevek obravnaval in nanj odgovoril v najkrajšem možnem času brez nepotrebnega odlašanja in v skladu z zakonskimi zahtevami ter vas obvestil o sprejetih ukrepih. Kadarkoli imate pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov